top of page
logo clear white14%.png

INKLUDERT I DIN HYRTJAKT

  • Transport til og fra Edmonton, Ab til vår sør- eller nordhjorteleir.

  • Alle måltider på leir, overnatting og guider.

  • 1 whitetail og or 1 mule hjort-merke (mule hjort – whitetail kombinasjonsjakter tilgjengelig). $400 per art. 

  • Ulv/coyote lisens

  • Feltdressing av trofeet ditt og forberedelse til reisen.

bottom of page